wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » FAQ » Aktywny Samorząd 2024
Produkty:
Kontakt
 • DARMOWE PREZENTACJE CAŁA POLSKA

  Prolifter
  Sprzęt rehabilitacyjny i schodołazy

  Firma Arial Piotr Karwalski
  NIP: 8361812775
  REGON: 100760535

  ul. Mszczonowska 33/35 lok.38
  96-100 Skierniewice
  woj. łódzkie
 • E-mail: biuro@prolifter.pl
 • Telefon Krzysztof (windy, platformy):
  729 888 698
  Piotr (rehabilitacja):
  663 221 727
  Bartosz (schodołazy):
  697 301 691
 • Godziny działania sklepuod PN do PT: od 9 do 17
Polecamy

Aktywny Samorząd 2024dofinansowanie aktywny samorząd 2024 dofinansowania pfron w 2024roku

 

SPIS TREŚCI:

I. Dofinansowania z programu Aktywny Samorząd w roku 2024
 

II. Jakie rodzaje dofinansowań można otrzymać ze względu na stopień niepełnosprawności?
 

III. Wysokości dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w programie Aktywny Samorząd 2024
 

 

 

 

 

  

I. Dofinansowania z programu Aktywny Samorząd w roku 2024.

Informacje dla osób składających wnioski w ramach Modułu I-go


W roku 2024 program Aktywny Samorząd oferujemy następujące formy wsparcia w obszarach A i C:


Obszar A – Usuwanie Barier Transportowych:

Zadanie 1 - Wsparcie w zakupie i instalacji wyposażenia samochodowego (skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);


Zadanie 4 - Wsparcie w zakupie i instalacji wyposażenia samochodowego (skierowane do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z dysfunkcją narządu słuchu).


 

Obszar C – eliminacja barier w mobilności:

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym (przeznaczone dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne korzystanie z wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym);

Zadanie 2 – wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanych skuterów lub wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym (przeznaczone dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny na poziomie co najmniej III jakości (przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością);

Zadanie 4 – wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na poziomie co najmniej III jakości (przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego z napędem elektrycznym lub elektrycznego ulepszenia wózka ręcznego (przeznaczone dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wymagającą wsparcia lekarskiego).


  

II. Jakie rodzaje dofinansowań można otrzymać ze względu na stopień niepełnosprawności?

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności
osoby do 16 roku życia

 

 

STOPIEŃ ZNACZNY

(dawniej I grupa)

 

 

STOPIEŃ UMIARKOWANY

(dawniej II grupa)

 

 

STOPIEŃ LEKKI

(dawniej grupa III)

 

 

- likwidacja barier architektonicznych,

- likwidacja barier technicznych,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- zakupu skutera inwalidzkiego,

- zakupu napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego,

- zakup oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego,

- zakup oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja ruchu),

- serwis wózka inwalidzkiego elektrycznego,

- serwis skutera inwalidzkiego,

- inne.

 

 

 

 

- likwidacja barier architektonicznych,

- likwidacja barier technicznych,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

- zakup oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja ruchu),

- inne.

 

 

 

 

III. Wysokości dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w programie Aktywny Samorząd 2024

IIIa. Wysokość dofinansowania - likwidacja barier architektonicznych

 - dofinansowanie maksymalne do 95% wartości sprzętu, wkład własny minimum 5%


Produkty na dofinansowanie:

- schodołazy dla osób niepełnosprawnych,
- windy przyschodowe,
- krzesła do ewakuacji,
- platformy schodowe osobowe,
- windy do 3m dla niepełnosprawnych,
- rampy podjazdowe aluminiowe,
- rampy progowe aluminiowe,
- rampy najazdowe do samochodu,
- szyny najazdowe teleskopowe,
- inne. 

IIIb. Wysokość dofinansowania - likwidacja barier technicznych

- dofinansowanie maksymalne do 95% wartości sprzętu, wkład własny minimum 5%


Produkty na dofinansowanie:

- podnośniki do wanny,
- podnośniki jezdne pacjenta,

- podnośniki sufitowe osobowe,
- podnośniki ścienne dla niepełnosprawnych,
- krzesła sanitarne,
- łóżka rehabilitacyjne,
- wanny z drzwiami,

- remont łazienki,
- inne. 

IIIc. Wysokość dofinansowania - zakup sprzętu rehabilitacyjnego

- dofinansowanie maksymalne do 80% wartości sprzętu, wkład własny minimum 20%


Produkty na dofinansowanie:

- rowerki pionowe rehabilitacyjne stacjonarne,
- rowerki poziome rehabilitacyjne stacjonarne,
- bieżnie rehabilitacyjne,
- orbitreki rehabilitacyjne,

- wioślarze rehabilitacyjne,
- inne. 

IIId. Wysokość dofinansowania - do zakupu wózka inwalidzkiego elektrycznego

- dofinansowanie 17 600, (możliwość zwiększenia do 27 500,-) , wkład własny minimum 10%


Produkty na dofinansowanie:

- wózki inwalidzkie elektryczne. 

IIIe. Wysokość dofinansowania - do zakupu skutera inwalidzkiego

- dofinansowanie maksymalne do 8500zł, wkład własny minimum 10%


Produkty na dofinansowanie:

- skutery inwalidzkie elektryczne. 

IIIf. Wysokość dofinansowania - do napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego

- dofinansowanie maksymalne do 8500zł, wkład własny minimum 10%


Produkty na dofinansowanie:

- przystawki elektryczne do wózka ręcznego dla niepełnosprawnych. 

IIIg. Wysokość dofinansowania - do oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego

- dofinansowanie maksymalne do 8500zł, wkład własny minimum 10%


Produkty na dofinansowanie:

- elektryczny asystent opiekuna,
- tylny napęd do wózka inwalidzkiego. 

IIIh. Wysokość dofinansowania - do serwisu wózka inwalidzkiego

- dofinansowanie maksymalne do 3850zł (w tym maksymalnie na akumulatory 2200zł)
WAŻNE!!!: Możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.


Produkty na dofinansowanie:

- akumulatory do skutera inwalidzkiego,
- ładowarki do skutera inwalidzkiego,
- opony, dętki,
- inne. 

IIIi. Wysokość dofinansowania - do serwisu skutera inwalidzkiego

- dofinansowanie maksymalne do 3850zł (w tym maksymalnie na akumulatory 2200zł)
WAŻNE!!!: Możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.


Produkty na dofinansowanie:

- akumulatory do skutera inwalidzkiego,
- ładowarki do skutera inwalidzkiego,
- opony, dętki,
- inne. 

IIIj. Wysokość dofinansowania - do zakupu oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

- dofinansowanie maksymalne do 70 000zł, wkład własny minimum 10%


Produkty na dofinansowanie:

- podnośnik do samochodu do transferu osoby niepełnosprawnej,
- inne. 


 

IV. Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

W przypadku aplikowania o wsparcie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, osoby nieaktywne zawodowo lub nieuczące się muszą dostarczyć zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

IVa. Terminy Realizacji Program Aktywny Samorząd na rok 2024


Ważne terminy w 2024 roku

    1 marca 2024 r. - Otwarcie procesu składania wniosków o wsparcie finansowe od PFRON przez samorządy powiatowe oraz start naboru wniosków o dofinansowanie przez osoby indywidualne w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

    31 marca 2024 r. - Ostateczny termin przyjmowania wniosków do Modułu II dla roku szkolnego (akademickiego) 2023/2024.

    29 kwietnia 2024 r. - Data, do której muszą zostać dokonane wszelkie zmiany w umowach dotyczących realizacji programu pomiędzy jego wykonawcami a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    31 maja 2024 r. - Ostatni dzień na przekazanie dofinansowania na pokrycie kosztów nauki (czesnego) w ramach Modułu II, dla wniosków złożonych do końca marca 2024 roku.

    31 sierpnia 2024 r. - Zakończenie przyjmowania wniosków w ramach Modułu I.

    10 października 2024 r. - Koniec przyjmowania wniosków o dofinansowanie dla Modułu II w roku szkolnym (akademickim) 2024/2025.

    4 grudnia 2024 r. - Termin, do którego realizatorzy programu mogą składać dodatkowe wnioski o przyznanie środków na pokrycie potrzeb programu.

    31 grudnia 2024 r. - Ostateczny dzień, w którym można podjąć decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie.

    31 sierpnia 2025 r. - Data finalnego rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację programu w 2024 roku. Do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte między realizatorami a wnioskodawcami muszą zostać rozliczone.

 

V. Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane w systemie punktowym (do 100 punktów),

- z preferencjami dla wniosków zawierających pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania pomocy do potrzeb (10 punktów), --- dla osób z znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności z więcej niż jedną przyczyną (10 punktów),
- dla osób zatrudnionych (10 punktów),
- dla osób korzystających z elektronicznego podpisu lub Profilu Zaufanego przy składaniu wniosku po raz pierwszy (10 punktów),
- dla wniosków złożonych w pierwszym półroczu (5 punktów)
- dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołów lub innych zdarzeń losowych (5 punktów).


Zachęcamy do składania wniosków. Aby wniosek był rozpatrywany, wystarczy zdobyć minimum 10 punktów.
 

VI. Dodatkowe Wsparcie Dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów: Program "Aktywny Samorząd" w 2024 Roku

Cieszymy się ogłaszając kontynuację programu "Aktywny Samorząd" na rok 2024! Jest to inicjatywa, która od lat przyczynia się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz seniorów. W tym roku mamy przyjemność ogłosić kilka ważnych zmian i udogodnień, które mają na celu ułatwienie procesu aplikacji i uzyskania wsparcia. 

VIa. Zwiększone Dofinansowanie:

Fundusz przeznaczył na ten cel jeszcze większy budżet niż w poprzednich latach - aż 256,5 milionów złotych, co stanowi wzrost o 15 milionów złotych w porównaniu do roku 2023. To znacząca kwota, która pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać naszych beneficjentów.
 

VIb. Udogodnienia w Procesie Aplikacji:

W tegorocznym programie wprowadziliśmy ułatwienia w procesie aplikacji. Teraz wszystkie wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet, dzięki Systemowi Obsługi Wsparcia (SOW). Nie musisz już tracić czasu na wizyty w biurach czy stanie w kolejkach. Wniosek możesz złożyć wygodnie z domu, w dogodnym dla Ciebie czasie.
 

VIc. Wsparcie i Pomoc w Aplikacji:

W ramach SOW udostępniamy różne formy pomocy przy składaniu wniosku. Możesz skorzystać z kreatora ułatwiającego wypełnianie formularzy, skorzystać z infolinii, mobilnego asystenta lub skonsultować się z pracownikiem PFRON w punkcie informacyjnym SOW. Dbamy o to, aby proces aplikacji był jak najbardziej intuicyjny i łatwy dla Ciebie.
 

VId. Uproszczone Procedury

Dokładamy starań, aby proces aplikacji był jak najbardziej uproszczony. Zmniejszyliśmy ilość wymaganych danych oraz udostępniliśmy potrzebne formularze i wzory w formie elektronicznej.


Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, seniorem lub opiekunem, zapraszamy do skorzystania z programu "Aktywny Samorząd" w 2024 roku. Dzięki naszemu wsparciu możesz zyskać dostęp do niezbędnych środków oraz udogodnień, które poprawią jakość Twojego życia.
posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – wtedy przysługuje 10 punktów preferencyjnych (preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej korzystają po raz pierwszy - preferencja jest jednorazowa),
złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – wtedy przysługuje 5 punktów preferencyjnych,
w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – wtedy przysługuje 5 punktów preferencyjnych.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (dotyczące pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej) określa realizator programu.


Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie. Wystarczy uzyskać 10 punktów, aby wniosek był od razu realizowany.

Komentarze (0)

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii FAQ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ
XTo jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.